Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines

Mae Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines yn ymchwilio i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny.