Cysylltu

Croesawn ymholiadau am unrhyw agwedd ar waith yr Ymchwiliad.

E-bost: enquiries@iqci.org.uk
Ffôn: 07811 652122

Twitter: @IndependentQCI

Ymholiadau'r cyfryngau:
E-bost: press@iqci.org.uk
Ffôn: 07594 959905