Newyddion

Cyhoeddi Datganiad Cadw ac Amserlen Cyhoeddi Datganiad ac Atodlen Cadw
Darllenwch ragor
Copyright notice
© Crown copyright, 2021 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated.
Darllenwch ragor
Datganiad
Mae’r Ymchwiliad bellach wedi cau yn dilyn cytundeb y daethpwyd iddo rhwng Llywodraeth Cymru, teulu Carl Sargeant a Mr Carwyn Jones.
Darllenwch ragor
Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines - diweddariad
Mae Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines wedi ymateb i ohebiaeth ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau bod Mr Paul Bowen CF wedi penderfynu parhau i atal yr Ymchwiliad dros droyng ngoleuni datganiad y Prif Weinidog ar 11 Gorffennaf
Darllenwch ragor
Gan gyfeirio at ddyfarniad yr Uchel Lys ar 27 Mawrth
Gan gyfeirio at ddyfarniad yr Uchel Lys ar 27 Mawrth ar yr Adolygiad Barnwrol a gyflwynwyd gan y teulu Sargeant yn erbyn Llywodraeth Cymru, dywedodd llefarydd ar ran Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines
Darllenwch ragor
Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines wedi ei atal nes i ganlyniad yr Adolygiad Barnwrol gael ei gyhoeddi
Mae Mr Bowen CF wedi penderfynu atal Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines nes i benderfyniad terfynol yr Adolygiad Barnwrol a gyflwynwyd gan Mrs Sargeant yn erbyn Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi.
Darllenwch ragor
Datganiad i’r Wasg
Mae Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines heddiw wedi cyhoeddi cais am dystiolaeth yn ymwneud â'i gylch gorchwyl.
Darllenwch ragor
Rhestr Gychwynnol o Faterion
Diben y Rhestr Gychwynnol o Faterion yw helpu aelodau o’r cyhoedd i benderfynu a oes ganddynt wybodaeth a/neu ddogfennau sy’n berthnasol i’r Ymchwiliad.
Darllenwch ragor
Cyfranogwyr Craidd
Cyfranogwr Craidd yw person neu sefydliad sydd â chysylltiad agos iawn â gwaith yr Ymchwiliad, ym marn yr Ymchwilydd. Bwriedir i Gyfranogwyr Craidd gymryd rhan yn yr Ymchwiliad mewn ffyrdd amrywiol, er enghraifft datgelu dogfennau iddynt ymlaen llaw, mynychu gwrandawiadau ac awgrymu llinellau holi i’w dilyn gan Gwnsler yr Ymchwiliad.
Darllenwch ragor