Gan gyfeirio at ddyfarniad yr Uchel Lys ar 27 Mawrth ar yr Adolygiad Barnwrol a gyflwynwyd gan y teulu Sargeant yn erbyn Llywodraeth Cymru, dywedodd llefarydd ar ran Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines: 

'Mae'r Ymchwilydd, MrBowen CF, wedi nodi dyfarniad heddiw yn y cais am adolygiad barnwrol a gyflwynwyd gan y teulu Sargeant a'i ganlyniad.Ni wnaeth y cais herio gweithredoedd yr Ymchwilydd y mae ei annibyniaeth a'i allu i barhau i gynnal ymchwiliad annibynnol yn cael eu pwysleisio yn nyfarniad y llys.Mae'r Ymchwilydd a'i dîm yn barod i ailgydio yn eu gwaith ac yn edrych ymlaen at gael cynigion gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mynd â'r Ymchwiliad yn ei flaen.'