Mae Mr Bowen CF wedi penderfynu atal Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines nes i benderfyniad terfynol yr Adolygiad Barnwrol a gyflwynwyd gan Mrs Sargeant yn erbyn Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi.

Mae Mr Bowen CF wedi ysgrifennu at y Cyfranogwyr Craidd i'w hysbysu na fyddai'n briodol cymryd unrhyw gamau pellach yn yr Ymchwiliad, gan gynnwys cael tystiolaeth, mewn amgylchiadau lle, os bydd yr Adolygiad Barnwrol yn llwyddiannus, y gallai gweithdrefn yr Ymchwiliad a phwerau'r Ymchwilydd newid. 

Lwytho llythyr

Cyhoeddodd Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines gais am dystiolaeth ym mis Mehefin a'r bwriad yn wreiddiol oedd llunio ei adroddiad erbyn diwedd y flwyddyn. Caiff yr amserlen ar gyfer yr Ymchwiliad ei diweddaru pan fydd y penderfyniad ar gais am Adolygiad Barnwrol wedi ei wneud.

Nodiadau i Olygyddion

  1. Dylai ymholiadau'r cyfryngau am Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines fynd i press@iqci.org.uk neu drwy ffonio 07594 959905.
  2. Roedd Carl Sargeant yn Aelod o Gynulliad Cymru ac yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant tan 3 Tachwedd 2017. Bu farw ar 7 Tachwedd 2017.
  3. Ar 10 Tachwedd 2017, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ei fwriad i benodi uwch fargyfreithiwr (a elwir yn 'Gwnsler y Frenhines') i ymchwilio i'w weithredoedd a'i benderfyniadau mewn perthynas â Carl Sargeant.
  1. Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad yw:"Cynnal ymchwiliad i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny.”
  2. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines.
  1. Gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar wefan yr Ymchwiliadneu ddilyn yr Ymchwiliad ar twitter @independentQCI.