Mae Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines wedi ymateb i ohebiaeth ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau bod Mr Paul Bowen CF wedi penderfynu parhau i atal yr Ymchwiliad dros droyng ngoleuni datganiad y Prif Weinidog ar 11 Gorffennaf.   

O ystyried yr amser sydd wedi mynd heibio ers marwolaeth Mr Carl Sargeant AC, mae Mr Bowen CF wedi gofyn am i benderfyniadau gael eu gwneud ar y cwestiynau allweddol cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol a bod Llywodraeth Cymru yn nodi amserlen ddangosol ar gyfer y broses gwneud penderfyniadau.

Lawrlwytho’r llythyr