Mae’r Ymchwiliad bellach wedi cau yn dilyn cytundeb y daethpwyd iddo rhwng Llywodraeth Cymru, teulu Carl Sargeant a Mr Carwyn Jones [dolen].